دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان در تقویت عبادات فردی

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان در تقویت عبادات فردی

28 فروردین 99 - جلسه مجازی

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع استفاده از ظرفیت ماه مبارک رمضان در تقویت عبادات فردی