دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع زیارت امام حسین (ع) تمرینی برای زیارت و ملاقات خدا

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع زیارت امام حسین (ع) تمرینی برای زیارت و ملاقات خدا

8 آبان 97 - کربلا

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع زیارت امام حسین (ع) تمرینی برای زیارت و ملاقات خدا