دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع وجود امام تنها راه اصلاح اخلاق و روابط اجتماعی

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع وجود امام تنها راه اصلاح اخلاق و روابط اجتماعی

5 آبان 97 - پیاده روی اربعین

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع وجود امام تنها راه اصلاح اخلاق و روابط اجتماعی