دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا احساسات در قرائت قرآن

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا احساسات در قرائت قرآن

30 جلسه - رمضان 96 - تهران (شبکه افق)

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا احساسات در قرائت قرآن