دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عقلانیت و منافع ملی در بیانات امام خمینی (ره)

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عقلانیت و منافع ملی در بیانات امام خمینی (ره)

17 بهمن 99 - تهران

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عقلانیت و منافع ملی در بیانات امام خمینی (ره)