دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عملیاتی‌کردن مفاهیم دین دلیل مظلومیت امیرالمومنین (ع)

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عملیاتی‌کردن مفاهیم دین دلیل مظلومیت امیرالمومنین (ع)

2 جلسه - سال 99 - تهران

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع عملیاتی‌کردن مفاهیم دین دلیل مظلومیت امیرالمومنین (ع)