دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع بررسی مولفه‌های فرهنگ سیاسی در انتخابات

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع بررسی مولفه‌های فرهنگ سیاسی در انتخابات

8 خرداد 1400 - تهران (برنامه جهان آرا)

دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع بررسی مولفه‌های فرهنگ سیاسی در انتخابات