دانلود نوحه سید مجید بنی فاطمه بهار قلب من اذان بگو

دانلود نوحه سید مجید بنی فاطمه - بهار قلب من اذان بگو

سبک : زمینه

دانلود نوحه سید مجید بنی فاطمه بهار قلب من اذان بگو

متن نوحه بهار قلب من اذان بگو

بهار قلب من اذان بگو

موذن حرم اذان بگو

تمام حاصلم اذان بگو

علی اکبرم اذان بگو

 

علی اکبرم اذان بگو

الله اکبر این صدا ، صدای اذان است

یا شهادتین است

این تن شهید پیمبر

یا پسر حسین است

رو دامن خشک صحرا

رودی پر از خونه که از چشمام روونه

وقتی با چشمام میبینم

مرکب تنت رو رو خاکا میکشونه

 

تو قتلگاه خونینت عمر من سر اومد

تو دست و پا زدی و از دستم کاری بر نیومد

پسر عمه میمیره ، پاشو بریم خیمه

بابا دستاتو میگیره ، پاشو بریم خیمه

علی بن حسین بن علی

شبیه مادرم زهرا شدی

شبیه یک عقاب ِ نیمه جان

به وسعت همه صحرا شدی

الله اکبر ، این چه حالتیست

که وقتی میزنم صدایت

میتپد به روی دل ِ خاک

قطعه قطعه هایت

شکسته پیش نگاهم

سرو ِ بلندی که عصای پیری ام بود

کجا برم بعد چشمات

چشمی که شهلای شب دلگیری ام بود

نفس کشیدن شد بابا بعد تو چه مشکل

گرفته راه نفسهامو خنده های قاتل

آبرو بخر بابا جون ، پاشو بریم خیمه

منو هم ببر بابا جون ، پاشو بریم خیمه

پسرم عمه میمیره ، پاشو بریم خیمه

بابا دستاتو میگیره ، پاشو بریم خیمه

بسکه خون از هر رگش جوشیده بود

سر از گل پیرهن پوشیده بود