دانلود نوحه سید مجید بنی فاطمه قاصدکا همه بدونن روز آخریمه

دانلود نوحه سید مجید بنی فاطمه - قاصدکا همه بدونن روز آخریمه

سبک : شور

دانلود نوحه سید مجید بنی فاطمه قاصدکا همه بدونن روز آخریمه

متن نوحه قاصدکا همه بدونن روز آخریمه

قاصدکا همه بدونن روز آخریمه

بذار که تشنه جون بدم چون سهم خواهریمه

یا حسین ببین خمیده قدم

حالا شده اسم تو اَشهدم

وای برات گریه کردم هر شب

وای نیفتاده اسمت از لب

وای بیا که بریده زینب

منو ببخش اگه تا حالا واسه تو نمردم

منو ببخش اگه برات کم تازیانه خوردم

منو ببخش اگه تنت رو

دست خاک گرم صحرا سپردم

یا حسین ببین خمیده قدم

حالا شده اسم تو اَشهدم

تموم زندگیتو خواهر پای من گذاشتی

معلومه از قد هلالت روز خوش نداشتی

خواهرم چطوره وضع پَرِت

چطوره زخمی که بود رو سرت

وای نمیره ز یادم اون حال

وای چطوری توی اون جنجال

وای خودت رو رسوندی گودال

منو ببخش اگه نمازت رو شکسته خوندی

کشون کشون خودت رو پای راس من کشوندی

منو ببخش اگه زمین خوردی همش تو صحرا

هِی جا می موندی

منو ببخش اگه تا حالا واسه تو نمردم

منو ببخش اگه برات کم تازیانه خوردم

منو ببخش اگه تنت رو

دست خاک گرم صحرا سپردم

یا حسین ببین خمیده قدم

حالا شده اسم تو اَشهدم