دانلود نوحه محمود کریمی استخوان توی گلو خار تو چشماش بود

دانلود نوحه محمود کریمی - استخوان توی گلو خار تو چشماش بود

سبک : زمینه

دانلود نوحه محمود کریمی استخوان توی گلو خار تو چشماش بود

متن نوحه استخوان توی گلو خار تو چشماش بود

استخون توی گلو خار تو چشماش بود

علی لحظه لحظه هاش یاد زهراش بود

یاد جای تازیونه رو دستاش بود

علی راحت شد از غم و دردا

با دل خون شد راهی از دنیا

فاطمه سینه میزنه وا علیاه واویلا

مسجد و محراب و منبر خداحافظ

سلمان و مقداد و قنبر خداحافظ

عالم یتیم حیدر خداحافظ

اومدن اهل عالم لاهوت

دور اون قبر و زیر این تابوت

زینب ناله میزنه وا علیاه واویلا

بی کسی و غربتش از رفتنش پیداست

آسمون گواه که چقدر علی تنهاست

حتی تشییع جنازه اش مثل زهراست

رفت و لبریز شد کاسه صبرش

شبیه زهرا مخفیه قبرش

حسین سینه میزنه وا علیاه واویلا