دانلود مداحی محمود کریمی الا مکه امشب چه زیبا شدی

دانلود مداحی محمود کریمی - الا مکه امشب چه زیبا شدی

سبک : سرود

دانلود مداحی محمود کریمی الا مکه امشب چه زیبا شدی

متن مداحی الا مکه امشب چه زیبا شدی

الا مکه امشب چه زیبا شدی
چو روی محمد دل آرا شدی
تو شهر خدایی و بختت بلند
که طور تجلای زهرا شدی
به چشم پیمبر به چشم علی
بهشت خدای تعالی شدی
تو در عرشه ی فرش بودی غریب
کنون برتر از عرش اعلا شدی
در و دشت و کوهت دل آرا شده
که چشمت قدمگاه زهرا شده
سرمایه ی محبت زهراست دین من
من دین خویش رابه دو دنیا نمی دهم
خدیجه زهی دختر آورده ای
سرا پای پیغمبر آورده ای
شگفتا که بعد رسول خدا
نه دختر فقط مادر آورده ای
به غیر از پیمبر به غیر علی
زهر مرد بالا تر آورده ای
سر سروران خاک پای تو باد
که بهر علی همسر آورده ای
چه قابل سر ما فدایش شود
پدر گفت بابا فدایش شود
سرمایه ی محبت زهراست دین من
من دین خویش رابه دو دنیا نمی دهم
محمد عطا شد ز حق کوثرت
سلام خدا بر تو و دخترت
گرامی بدارش چو جان عزیز
که هست الهیست این گوهرت
تو روح همه عالم هستی و او
بود روح پاک تو در پیکرت
خدا گوهری بهتر از این نداشت
تویی بهترین هدیه از داورت
خدای تعالی به تکریم تو
همه هست خود کرد تقدیم تو
چه قابل سر ما فدایش شود
پدر گفت بابا فدایش شود
سرمایه ی محبت زهراست دین من
من دین خویش رابه دو دنیا نمی دهم
در سینه ام جمال علی نقش بسته است
این سینه را به سینه ی سَینا نمی دهم