دانلود نوحه محمود کریمی ای پسر ارشد زهرا حسن

دانلود نوحه محمود کریمی - ای پسر ارشد زهرا حسن

سبک : شور

دانلود نوحه محمود کریمی ای پسر ارشد زهرا حسن

متن نوحه ای پسر ارشد زهرا حسن

ای پسر ارشد زهرا حسن

سیدنا سیدنا یا حسن

ای پســر اول شیــرخـــدا

ای بـه حسین‌بن‌علـی مقتدا

کـل محمّـد! و تمـام علـی!

بـر قد و بـالات سلام علـی

تمــام ‌قـد، آینــۀ کبـریــا

مــدال دوش خاتــم‌الانبیـا

تجسـم جمـال سـرّ و علـن!

کریـم آل فاطمـه یـا حسـن

چشـم خدا محو تمـاشای تو

ارض و سما غرق تجلای تو

طلعـت زیبات حسن در حسن

بلکه سراپـات حسن در حسن

روی تـو تفسیـر تبـارک شده

ماه صیام از تـو مبـارک شده

ماه خـدا عـاشق شب‌های تو

روزه گشوده است ز لب‌های تو

مدح تو شـد زینت لـوح و قلم

بیـن امامـان بـه کـرامت علم

مظهر حُسنِ ذوالجلالی حسن

چــارده آیینـه جمـالی حسن

مـاه ســر شـانــۀ پیغمبــری

مصـحف روی سینـۀ حیـدری

مدح تو وحی خالق سرمد است

خواندن آن به عهدۀ احمد است

جود و کرم هماره پابست توست

دست کرامت خدا دست توست

ســلام بـر دسـت یداللّهـی‌ات

بــه ذوالفقــار اســداللّهـی‌ات

خُلق و مرامت همـه پیغمبـری

بـازوی خیبـرشکـنت حیـدری

سکوت تو رمز پیام حسین

صلح تو منشور قیام حسین

از طـرف داور جــان‌آفـرین

بـر تـو و استقـامتت آفـرین

دست تو دست علی مرتضاست

اشارۀ چشم تـو خیبرگشاست

چـو ذوالفقار از کمـر بـرآری

کـم از علـیِ مرتضـا نـداری

طریق فتح را تو طی کرده‌ای

ناقۀ فتنـه را تو هی کرده‌ای

عجب ندارم ای علی را سلیل

تیغ به دست تو دهد جبرییل

روا بود به وصف تو یا حسن

نـدای «لافتـی الا حسـن»

ای که بقیع دل ما قبر توست

شجاعت برتر تو صبر توست

برچسب‌ها:, ,