دانلود مداحی محمود کریمی با قل هو الله است برابر علی مدد

دانلود مداحی محمود کریمی - با قل هو الله است برابر علی مدد

سبک : سرود

دانلود مداحی محمود کریمی با قل هو الله است برابر علی مدد

متن مداحی با قل هو الله است برابر علی مدد

با قل هو الله ست برابر علی مدد

یا مرتضی ست شانه به شانه به یاصمد

هستند مرتضی و خدا هر دو معتمد

جوشانده ای ز نسخه عیسی ست این سند

گردم کنند خونِ دم ذوالفقار را

لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار

یاعلی علی علی…

شد پایمال خال و خطت آبروی چشم

شد صرف نحوه ی نگهت گفت‌وگوی چشم

از اشک شد تهی و پر از خون سبوی چشم

گفتی بسوز در غم من، ای به روی چشم

تا می‌درم لباس بپا کن شرار را

یاعلی علی علی

در عهد تو طراوت می زد به هر بلد، علی مدد

از خاک کشتگان تو باید سبو دمد، علی مدد

مست است از قیام تو عَمر بن عبدوَد، علی مدد

خورشید مست گشت و دو دوره اضافه زد، علی مدد

دادی زبس به دست پیاله مدار را

یاعلی علی علی

من کیستم گدای تو یاثامن الحجج

افتاده ام به پای تو یاثامن الحجج

از کار من گره نگشاید کسی مگر

دست گره گشای تو یاثامن الحجج

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

هستند خاک پای تو یاثامن الحجج

یاعلی علی علی