دانلود نوحه محمود کریمی ببینم سر ببرن دق می کنم

دانلود نوحه محمود کریمی - ببینم سر ببرن دق می کنم

سبک : روضه

دانلود نوحه محمود کریمی ببینم سر ببرن دق می کنم

متن نوحه ببینم سر ببرن دق می کنم

بینم سر ببرن دق میکنم

تشنسو و آب میخورن دق میکنم

من مث بابام حسن غیرتی ام

زن ها سیلی بخورن دق میکنم

فرصتی نیست که زره به تن کنم

یا بتونم خودمو کفن کنم

سرمم جدا بشه شمرو باید

از رو سینه ی عموم بلند کنم

این غریب که با شما کار نداشت

ناله میزنه خریدار نداشت

این همه زخم رو تنش جا نمیشه

این همه نیزه رو نیزار نداره