دانلود نوحه محمود کریمی بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند

دانلود نوحه محمود کریمی - بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند

سبک : روضه

دانلود نوحه محمود کریمی بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند

متن نوحه بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند

بر خوان غم چو عالمیان را صلا زدند

اول صلا به سلسله ی انبیا زدند

نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید

ز آن ضربتی که بر سر شیرِ خدا زدند

آن در که جبرئیل امین بود محرمش

اهل ستم به پهلوی خیرالنّسا زدند

بس آتشی ز اخگر الماس ریزه‌ ها

افروختند و بر جگر مجتبی زدند

وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود

کندند از مدینه و در کربلا زدند

پس ضربتی کز آن جگر مصطفی درید

بر حلق تشنه ی خلفِ مرتضی زدند

اهل حرم ، دریده گریان ، گشوده مو

فریاد بر در حرم کبریا زدند

پس با زبان پر گله آن بضعه ی بتول

رو بر مدینه کرد که یا ایهاالرسول

این کشته ی فتاده به هامون حسین توست

این صید دست و پا زده در خون حسین توست