دانلود نوحه محمود کریمی تا قلب من نگشته از غصه پاره مادر

دانلود نوحه محمود کریمی - تا قلب من نگشته از غصه پاره مادر

سبک : تک

دانلود نوحه محمود کریمی تا قلب من نگشته از غصه پاره مادر

متن نوحه تا قلب من نگشته از غصه پاره مادر

تا قلب من نگشته از غصه پاره مادر

خیز و نوازشم کن با یک اشاره مادر

تو آفتاب مغرب من ماهپاره تو

بنگر چگونه ریزد چشمم ستاره مادر

دردا که بعد جدم کشتند مادرم را

آمد به روی داغم داغ دوباره مادر

پایت به روی قبله دستت به روی صورت

داری چرا به گوشت یک گوشواره مادر

قلبم در آتش افروخت یک بار صورتم سوخت

تا بر رخ کبودت کردم نظاره مادر

وقتی پناه بردی در پشت در به دیوار

دیوار بهر ما شد دار الزیاره مادر

با داغ توست هر دم سوز هزار سالم

هر لحظه در عزایت دارم هزاره مادر

مقتول اگر نمیشد محسن در آستانه

ما داشتیم از تو یک شیرخواره مادر

با چشم خویش دیدم میزد تو را مغیره

گویی نفس به قلبم میشد شراره مادر

باشد که میثمت را چشمی کنی کرامت

تا در مصیبت تو گرید هماره مادر