دانلود مداحی محمود کریمی خورشید توی نگاته

دانلود مداحی محمود کریمی - خورشید توی نگاته

سبک : سرود

دانلود مداحی محمود کریمی خورشید توی نگاته

متن مداحی خورشید توی نگاته

خورشید توی نگاته درمون تو خاک پاته

عالم همیشه محتاجه بچه هاته

قبله کعبه معظمی سرور هاجر و مریمی

از همه بهترا برتری مادر همه عالمی

دلدار حیدر بودن فقط فقط کار توئه

تفسیر کوثر بودن فقط فقط کار توئه

مادر پیغمبر بودن فقط و فقط کار توئه

دست ید خدایی از بس گره گشایی

مادر تموم دار و ندار مایی

تابش آینه عنایتی جوشش چشمه ولایتی

صاحب مکتب عبادتی ضامن منصب شفاعتی

ام ابیها بودن فقط فقط کار توئه

امید مولا بودن فقط فقط کار توئه

فاطمه الزهرا بودن فقط و فقط کار توئه

سروری برتر از عالمین میبری عالم و زیر دین

ای همه آرزوی حسن علت خنده های حسین

درد من و دوا کن مادر من و دعا کن

امشب برا حسینت من و سوا کن

رهبر این نهضت بودن فقط فقط کار توئه

سرور این امت بودن فقط فقط کار توئه

بهونه خلقت بودن فقط و فقط کار توئه