دانلود نوحه محمود کریمی دارم دلی اما چه دل صد گونه حرمان در بغل

دانلود نوحه محمود کریمی - دارم دلی اما چه دل صد گونه حرمان در بغل

سبک : واحد

دانلود نوحه محمود کریمی دارم دلی اما چه دل صد گونه حرمان در بغل

متن نوحه دارم دلی اما چه دل صد گونه حرمان در بغل

دارم دلی اما چه دل صدگونه حرمان در بغل

چشمی و خون در آستین اشکی و طوفان در بغل

باد صبا از کوی تو گر بگذرد سوی چمن

گل غنچه گردد تا کند بوی تو پنهان در بغل

روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه ای

من نیز وارد میشوم تصویر حیدر در بغل

نازم خدنگ غمزه را کز لذت آزار او

از هم جراحت‌ های دل دزدند پیکان در بغل

کو قاصدی از کوی او تا در نثار مقدمش

هر طفل اشک از دیده ‌ام بیرون دود جان در بغل

بخت مرا از تیرگی صبح فراق و شام غم

پرورده چون طفل یتیم این در کنار آن در بغل

روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه ای

من نیز وارد میشوم تصویر حیدر در بغل

برقع ز عارض برفکن یک صبحدم تا جاودان

گردد فرامش صبح را خورشید تابان در بغل

قدسی ندانم چون شود سودای بازار جزا

او نقد آمرزش به کف من جنس عصیان در بغل

می آیم از طوف حرم بت خانه پنهان در بغل

ذوالنار راهب در میان ناقوس گبران در بغل

روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه ای

من نیز وارد میشوم تصویر جانان در بغل

هر چند صید لاغرم انکار قتل من مکن

از غمزه ات دارد دلم صد زخم پیکان در بغل

مژگان ز لخت دل کند هر لحظه پر گل دامنم

من گل چو طفلان دم به دم ریزم ز دامان در بغل

هر شب کنم تا صبحدم طوف مزار کشتگان

گیرم به یاد حنجرت خون شهیدان در بغل