دانلود نوحه محمود کریمی دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

دانلود نوحه محمود کریمی - دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

سبک : روضه

دانلود نوحه محمود کریمی دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

متن نوحه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه براتم دادند

بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند

بعد از این روی من و آینه وصف جمال

که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد

اَجْر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند