دانلود نوحه محمود کریمی ستاره ها که تو را آب غسل باریدند

دانلود نوحه محمود کریمی - ستاره ها که تو را آب غسل باریدند

سبک : شور

دانلود نوحه محمود کریمی ستاره ها که تو را آب غسل باریدند

متن نوحه ستاره ها که تو را آب غسل باریدند

ستاره ها که تو را آب غسل باریدند

به چشم لرزش دست خدای را دیدند

عزا گرفته خداوند با عزای علی

فرشته ها ز فراقت سیاه پوشیدند

به کهکشان غمت یک ستاره خندان نیست

ولی به گریه من یک مدینه خندیدند

بساط عشق به گلخانه علی چیدی

ولی به چیدن تو این بساط بر چیدند

خلاصه غسل تمام و کفن فراهم شد

حنوت کرد ولی تازه چشم زمزم شد

چو بند های کفن رفته رفته محکم شد

فضای خانه حسینیه شد محرم شد