دانلود نوحه محمود کریمی غمت در نهانخانه دل نشیند

دانلود نوحه محمود کریمی - غمت در نهانخانه دل نشیند

سبک : شور

دانلود نوحه محمود کریمی غمت در نهانخانه دل نشیند

متن نوحه غمت در نهانخانه دل نشیند

غمت در نهانخانه ی دل نشیند
بنازیم که لیلی به مَحمل نشیند

به دنبال محمل سبک تر قدم زد
مبادا غباری به محمل نشیند

حسینم حسینم حسینم حسینم

خلد گر به پا خواری آسان برآرم
چه سازم به خواری که بر دل نشیند

نوایی نوایی نوایی نوایی
الهی ور افتد نشانه جدایی

حسینم حسینم حسینم حسینم

با یک نفس تمام جهنم شود بهشت
گویند اگر جهنمیان یک صدا حسـیـن