دانلود نوحه محمود کریمی فقیر بانویی ام که غنی به ذات است

دانلود نوحه محمود کریمی - فقیر بانویی ام که غنی به ذات است

سبک : روضه

دانلود نوحه محمود کریمی فقیر بانویی ام که غنی به ذات است

متن نوحه فقیر بانویی ام که غنی به ذات است

فقیر بانویی ام که غنی به ذات است

همان زنى که کرم از کرامتش مات است

فقط نه ما که براى پیمبران محشر

مدال فاطمیون مایه مباهات است

ببین ولایت او را به سیزده معصوم

بگو که حضرت زهرا بزرگ سادات است

علیست حق و مع الحق همان مع الزهراست

براى فاطمه او لایق مواسات است

سه جمله خطبه او افتخار آل الله

سه آیه کوثر او آبروى آیات است

عیار خطبه زهرا فرا تر از انجیل

دو خط فضیلت زهرا وراى تورات است

دخیل حرمت تسبیح فاطمه است نماز

که واجبات گهى گیر مستحبات است

نصیب دوست او بهترین تحیات و

نصیب دشمن او بدترین مجازات است

چه بانویى حسنین اش گرسنه خوابیدند

ولى براى فقیران به فکر خیرات است

نوشته اند که بعد از وفات صد موقف

نگاه مادرى اش دستگیر اموات است

نوشته اند ائمه فقط دو قطره اشک

براى مادر ما افضل العبادات است

شنیده ایم مدینه به او سرى نزدند

امان ز حال مریضی که بى ملاقات است