دانلود مداحی محمود کریمی لبم مشغول آل یاسین

دانلود مداحی محمود کریمی - لبم مشغول آل یاسین

سبک : سرود

دانلود مداحی محمود کریمی لبم مشغول آل یاسین

متن مداحی لبم مشغول آل یاسین

لبم مشغول آل یاسین و دلم مشغول عشق تو سینه است

من از بس چشمم گشته دنبال رو ابرها رفته پاتو می بینم

نگاهم از بارون نشونتو میگیره

یه عمره دلهامون بهونتو میگیره

تو میایی و همه دردامون دوا میشه

تو میایی و دلا خونه ی خدا میشه

تو میایی و همه دنیا با صفا میشه

تو میایی و دلم وا میشه

قصه ی ما اینجوری تموم نمیشه

نمیمونه دنیا اینجوری همیشه

قلب عاشق چشم به راه تو میشینه

تا که اون روز ببینه که شروع زندگیشه

تو میای و دیگه غم سراغ دل نمیره

تو میای و همه دنیا بوی گل می گیره و

تو میای و دیگه غم سراغ دل نمیره و

تو میای و همه بندامون رها میشه و

تو میای و دلم وا میشه

تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه

تو میای و زمین مثل آسمون میشه و

تو میای و لبامون ترانه خون میشه و

تو میای و دوباره دعا ، دعا میشه و

تو میای و دلم وا میشه