دانلود مداحی محمود کریمی مولا زاده باید خودش مولا باشه

دانلود مداحی محمود کریمی - مولا زاده باید خودش مولا باشه

سبک : سرود

دانلود مداحی محمود کریمی مولا زاده باید خودش مولا باشه

متن مداحی مولا زاده باید خودش مولا باشه

مولا زاده باید خودش مولا باشه

لیلا زاده باید خودش لیلا باشه

حیدر زاده باید خودش حیدر باشه

آقا زاده باید خودش آقا باشه

اونکه ادب رو یاده عالم داده یعنی: علیِ اکبر

اقا یعنی اربـــاب آقا زاده یعنـــی: علی اکبر

آقا زاده ای؟ نه! تو خودت آقایی

باید قلب مجنون، فقط شیدا باشه

اونکه مرده باید دلش دریا باشه

باید امیر مردم، خودش مردم مردم باشه

آقا زاده باید خودش آقا باشه

بین تمام تاریخ، فوق العاده یعنی: علی اکبر

اقا یعنی اربـــاب آقا زاده یعنــی: علی اکبر

ارباب زاده ای؟ نه! تو خودت اربابی

باید اذن عشق از، عالمِ بالا باشه

زهرا زاده باید خودش زهــــرا باشه

باید نوه ی حیدر مثه پیغمبر باشه

آقا زاده باید خودش آقا باشه

اونکه سرا به روی پاش افتاده یعنی: علی اکبر

اقا یعنی ارباب آقا زاده یعنی: علی اکبر

مولا زاده ای؟ نه! تو خودت مولایی