دانلود نوحه محمود کریمی می گذرد کاروان روی گل ارغوان

دانلود نوحه محمود کریمی - می گذرد کاروان روی گل ارغوان

سبک : زمینه

دانلود نوحه محمود کریمی می گذرد کاروان روی گل ارغوان

متن نوحه می گذرد کاروان روی گل ارغوان

می گذرد کاروان / روی گل اَرغوان

قافله سالار آن ، سَرو شهید جوان

خورشیدی ، جاویدی ، ای شهید

بر قلبم، تابیدی ، ای شهید

وقت جدایی رسید ، باد مخالف وزید

از شرر داغ تو پشت برادر خمید

پشت و پناهم شکست

پشت سپاهم شکست

فاطمه در کربلاس

علقمه در خون نشست

از جان خود سیرم ای خدا

من بی او میمیرم ای خدا

اهل حرم ناله کنان با مادرم

تو هم رفتی حالا که من بی لشکرم

میر و سپه دار من ، یوسف بازار من

پشت سپاه حسین ، یار وفا دار من

وقت جسارت شده

موقع غارت شده

خواهرت آماده ی

بند اسارت شده