دانلود نوحه محمود کریمی هر چه گفتیم جز حکایت دوست

دانلود نوحه محمود کریمی - هر چه گفتیم جز حکایت دوست

سبک : شور

دانلود نوحه محمود کریمی هر چه گفتیم جز حکایت دوست

متن نوحه هر چه گفتیم جز حکایت دوست

هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم

ما از تو به غیر تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده

صدبار اگر علقمه را فتح کنم هربار دوباره تشنه برمیگردم

کس پیش تو دم ز زور بازو نزند کو آنکه مقابل تو زانو نزند

لب تشنه ز علقمه گزشتی آری دریا که به رودخانه ها رو نزند