دانلود نوحه محمود کریمی همه عاشق و تویی دلبر

دانلود نوحه محمود کریمی - همه عاشق و تویی دلبر

سبک : تک

دانلود نوحه محمود کریمی همه عاشق و تویی دلبر

متن نوحه همه عاشق و تویی دلبر

همه عاشق و تویی دلبر حیدر حیدر

همه امت و تویی رهبر حیدر حیدر

تویی اول و تویی آخر حیدر حیدر

تو قیامتی تویی محشر حیدر حیدر

تویی آبروی پیغمبر حیدر حیدر

تویی فرق مؤمن و کافر حیدر حیدر

دشمن توئه هُوَ الاَبتر حیدر حیدر

تویی شیر خندق و خیبر حیدر حیدر

تویی سید و تویی سرور حیدر حیدر

تویی چشمه و تویی مصدر حیدر حیدر

تویی چشمه چشمه ی کوثر حیدر حیدر

میزنم به پای تو پرپر حیدر حیدر

ای امیر عالَم بالا حیدر حیدر

ملکوت جنتُ الاعلی حیدر حیدر

تا نفس دارم میخونم یا حیدر حیدر

تو هوای تو شدم شیدا حیدر حیدر

واله توام نیستانا حیدر حیدر

جان جانان منی جانا حیدر حیدر

تویی بی قرین و بی همتا حیدر حیدر

جلوه گاه خالق یکتا حیدر حیدر

آیینه دار حضرت زهرا حیدر حیدر

تشنه ی جام توام یارا حیدر حیدر

همه عاشق و تویی دلبر حیدر حیدر

همه امت و تویی رهبر حیدر حیدر

تویی اول و تویی آخر حیدر حیدر

تو قیامتی تویی محشر حیدر حیدر

تویی سید و تویی سرور حیدر حیدر

تویی چشمه و تویی مستر حیدر حیدر

تویی چشمه چشمه ی کوثر حیدر حیدر

میزنم به پای تو پرپر حیدر حیدر