دانلود نوحه محمود کریمی همین كه نعره‌ لشکر بدل به هلهله شد

دانلود نوحه محمود کریمی - همین كه نعره‌ لشکر بدل به هلهله شد

سبک : روضه

دانلود نوحه محمود کریمی همین كه نعره‌ لشکر بدل به هلهله شد

متن نوحه همین كه نعره‌ لشکر بدل به هلهله شد

همین که نعره لشکر بدل به هلهله شد

عمود روی سرت خورد و ختم قائله شد

عمود خوردی و دیدند صورتت پیچید

چنان شکافت دو ابرو دچار فاصله شد

میان علقمه با هیبت نگاه تو با

هجوم تیر و کمان دار ها مقابله شد

برای قتل تو دینار ها محاسبه شد

برای غارت تو بینشان مجادله شد

قسم به پیکر از بین رفته ات عباس

برای من بدن کوچک تو مسئله شد

بلند شو که پس از رفتن تو خیمه گَهَت

محل تاخت و تاز سنان و حرمله شد

پس از تو معجر زن های خیمه را چه کنم

پس از تو بازوی زینب اسیر سلسله شد

غروب علقمه با رقص نیزه دار سرت

میان خیمه زن ها ز ترس ولوله شد

برای آن که بِچَرخی به هر گذر بِرَوی

میان مردم کوفه سرت معامله شد

بی تو تمام اهل حرم خون جگر شدند

(بی تو تمام اهل حرم در به در شدند)

بی تو صدای حرم وای معجرم

جهت شرکت در پویش میلیونی ختم صلوات کلیک کنید