دانلود نوحه محمود کریمی پای علی ضریح تو گرم طواف شد

دانلود نوحه محمود کریمی - پای علی ضریح تو گرم طواف شد

سبک : واحد

دانلود نوحه محمود کریمی پای علی ضریح تو گرم طواف شد

متن نوحه پای علی ضریح تو گرم طواف شد

پای علی ضریح تو گرم طواف شد

راه میان خانه و مسجد مطاف شد

دست چهل نفر همه در جنگ با علی

دست تو با تمامی شان در مصاف شد

تنها امید دست خدا بود دست تو

دستت شکست و دست علی در کلاف شد

از ذوالفقار نام علی کینه داشتند

اما حساب کینه شان با تو صاف شد

دستت محال بود علی را رها کند

وای از غلاف هر چه که شد با کلاف شد

تو دست خیر داری و از خیر دست تو

از مالیات قنفذ ملعون معاف شد

دستی که بوسه گاه نبی بود گوئیا

در بازویش دچار کمی انحراف شد

مویی که استخوان تو برداشت پشت در

خوردی زمین به کوچه و دیگر شکاف شد

خانه به خانه در زدی و گفتی از غدیر

اما جواب تو سخنان گزاف شد

بعد از تو ای ستاره خوشبختی علی

در کنج خانه کار علی اعتکاف شد

کاش روزی که زدی ناله کنار دیوار

چون در سوخته می سوخت همه بنیادم

کس نداند که در آن دم به تو و من چه گذشت

تو نفس می زدی و من ز نفس افتادم

همان حبلی که بر حبل المتین شد

غل و زنجیر زین العابدین شد

نَبُد گر روی زهرا را را نشانه

نمی زد کس به زینب تازیانه