دانلود نوحه محمود کریمی چه کسی تو رو کشته

دانلود نوحه محمود کریمی - چه کسی تو رو کشته

سبک : تک

دانلود نوحه محمود کریمی چه کسی تو رو کشته

متن نوحه چه کسی تو رو کشته

چه کسی تو رو کشته عالمو بیچاره کرده

چه کسی تو رو کشته زینبو آواره کرده

زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست

خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست

صلا علیک ملیک السما

هذا حُسَینٌ بِالْعَراءِ

مَسلُوبُ الْعِمامَهِ وَالرِّداءِ

مقطع الاعضاء

مَجْزُورُ الْرِأْسِ مِنَ الْقَفاءِ

این کشته فتاده به هامون حسین توست

وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

هرگز کسی جز من تن بی سر نبوسید

بوسیدم آنجایی که پیغمبر نبوسید

حیدر نبوسید زهرا نبوسید

حتی نسیم صحرا نبوسید