دانلود نوحه محمود کریمی کسی که از دو لبش کوثر آب می نوشد

دانلود نوحه محمود کریمی - کسی که از دو لبش کوثر آب می نوشد

سبک : روضه

دانلود نوحه محمود کریمی کسی که از دو لبش کوثر آب می نوشد

متن نوحه کسی که از دو لبش کوثر آب می نوشد

کسی که از دو لبش کوثر آب می نوشد
کسی که باده به نامش شراب می نوشد

.
کسی که از قدمش سلسبیل سیراب است
کسی که از دم قدسیش نیل سیراب است

.
همان کسی که چکید آبشار از مشتش
همان که داد به دریا حیات انگشتش

.
کسی که صاحب آب است و جده اش زهرا
کسی که تشنه ی لبخند او بود سقا

.
کسی که از غم او کائنات لبریز است
همان که از کرم او فرات لبریز است

.
به آه تشنگی اش هیچ کس جواب نداد

کسی به حنجر خشکش دو قطره آب نداد

.
عطش گرفت لبش را که گفته شیر مکید
به جای شیر در آنجا سه شعبه تیر مکید

.
وحوش و طیر بیابان درنده ها سیراب
عزیز فاطمه لب تشنه اسب ها سیراب

.
جه کرد آب لب کوفیان خنک می شد
کبود شد لب اصغر سنان خنک می شد

.

بس است حرمله قلب رباب می لرزد
بگو که این سر کوچک چه قدر می ارزد

.
صدای حرمله آتش به عمق جان می زد
عروس فاطمه را با ته کمان می زد