دانلود نوحه محمود کریمی کل اولادی فداك یا سیدی یا اباعبداللَّه

دانلود نوحه محمود کریمی - کل اولادی فداك یا سیدی یا اباعبداللَّه

سبک : زمینه

دانلود نوحه محمود کریمی کل اولادی فداك یا سیدی یا اباعبداللَّه

متن نوحه کل اولادی فداك یا سیدی یا اباعبداللَّه

کل اولادی فداک یا سیدی یا اباعبدالله
راحت الولاد قربانه لحسین الماته عطشانه
ام عباسا و عنوانی للطفوف اربی سوانی
لحسین کل احزانی و بهی الکرار اوصانی
راحت الاولاد قربانه لحسین الماته عطشانه
کل اولادی فداک یا سیدی یا اباعبدالله

ذاب جسمی فی الجراحاتی اخدم الزهرا مولاتی
لاتسئل عن عند مئساتی بی بکت عن سماواتی
راحت الاولاد قربانه لحسین الماته عطشانه
کل اولادی فداک یا سیدی یا اباعبدالله
برکات این جمیل زهرا دم و روح اهل دین زهراست
ولی له هست مولایم ولی ام مومنین زهراست
پسرم اگر ک چون ماه است مام ماه آفرین زهرا
سه ستاره داشتم یک ماه به فدای ابی عبدالله

پسرم ک خیلی آقا بود چشماش شبیه دریا بود
شرفش ب نوکریش بودو شب و روز فکر مولا بود
سر سفره آسمون مهمون روزی خودش با زهرا بود
سه ستاره داشتم یک ماه به فدای ابی عبدالله
پسرم امید مادر بود عموی علی اضغر بود
سایه سار قاسمم بودو پا ب پای علی اکبر بود
برای غروب عاشورا همه آرزوی خواهر بود
پسرم شیر دلاور بود ساقی و امیر لشکر بود
پسرم فاتح خیبر بود با همه جهان برابر بود
برا بچه ها زهرا هم بردار نبود نوکر بود
سه ستاره داشتم یک ماه ب فدای ابی عبدالله

علی و صلی الله علی باکین علی الحسین حسین
ای رسید کارد ب جانی ز عاشقی مارا
ک در قبیله ما هر چه بود مجنون شد
رسید کارد به جانی ز عاشقی ما را
ک در قبیله ما هر ک بود مجنون شد
حسین حسین حسین حسین حسین
ای حسین حسین حسین حسین حسین