دانلود نوحه محمود کریمی گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

دانلود نوحه محمود کریمی - گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

سبک : تک

دانلود نوحه محمود کریمی گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

متن نوحه گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

که پادشاهی دنیاست این گدایی ما

چشمت یک نگاه به ما کرد در ازل

ما را بس است تا به قیامت همان نگاه

گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

که پادشاهی دنیاست این گدایی ما

روز محشر به در آیم ز لحد رقص کنان

بنویسند اگر نام تو را بر کفنم

گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

که پادشاهی دنیاست این گدایی ما

گرچه یوسف به کلافی نفروشند به ما

بس همین فخر که ما هم ز خریدارانیم

به غیر مهر و محبت هیچ دگر

زروزگار ازل درس ابتدایی ما

گدای کوی تو گردیده ایم و دلشادیم

که پادشاهی دنیاست این گدایی ما

جهت شرکت در پویش میلیونی ختم صلوات کلیک کنید