دانلود نوحه محمود کریمی یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد

دانلود نوحه محمود کریمی - یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد

سبک : شور

دانلود نوحه محمود کریمی یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد

متن نوحه یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد

یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد
علی اسدالله ، علی ولی الله
یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد
نام تو نقش نگین امرِ اَلله الصّمد
لم یلِد از مادر گیتی و لم یولَد چو تو
لَم یَکن بعد از نبی، مِثلت لهُ کُفواً احد
علی اسدالله ، علی ولی الله
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را
به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر سفره‌ ی بقا را
علی اسدالله ، علی ولی الله
برو ای گدای مسکین در خانه‌ی علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا
به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را
زندگی کائنات بسته به موی حسین
زائر بیت خداست زائر کوی حسین
وقتی جبینش زند خنده به سنگ بلا
خون جبین می شود آب وضوی حسین
زائر بیت خداست زائر کوی حسین
زندگی کائنات بسته به موی حسین
موی حسین
قبله ی من طاق دو ابروی حسین ، حسین
تشنه ی زخم تنش چشمه ی فیض خداست
آب وقاررا بقاست ، خون گلوی حسین
تیر بلا شمع دِل ،مُهر جبین سنگ دوست
روضه غزل خون گرفت، آب ز روی حسین
روی حسین، روی حسین
قبله ی قلبم بُود فقط فقط کوی حسین ، یا حسین ، حسین ، حسین
بهر کند همچنان میوه ی مهر و وفا
هرچه پراند عدو سنگ به سوی حسین
آب وقار خورده آب از دو لب خشک او
خضر بُود تا ابد تشنه ی جوی حسین
حنجر خشک حسین ، حسین ، حسین
تشنه ی جام الست ، مجلسیان الست
مست سبوی حسین ، عاشق سینه زنش
مست به موی حسین ، موی حسین، موی حسین
مصحف زهرا کجا؟ سم ستوران کجا؟
پنجه ی قاتل کجا، طره ی موی حسین
موی حسین ، موی حسین
پنجه ی قاتل کجا، طره ی موی حسین
حسین