نظر مراجع تقلید درباره استخاره‌ اینترنتی چیست؟

نظر مراجع تقلید درباره استخاره‌ اینترنتی و استخاره با کامپیوتر و نرم افزار چیست؟