سخنرانی استاد رائفی پور

آخرین سخنرانی های استاد رائفی پور

شب 23 رمضان

17 خرداد 97 - مشهد

شب 21 رمضان

15 خرداد 97 - مشهد

تحلیل اتفاقات اخیر کشور

5 خرداد 97 - تهران

احیای مهدوی 97

11 اردیبهشت 97 - تهران

مهدویت و ظهور

10 اردیبهشت 97 - تهران

جوان و ازدواج

6 اردیبهشت 97 - تهران


مهدویت و جوانان

31 فروردین 97 - دماوندملت ابراهیم

10 فروردین 97 - مشهد


در سایه ابوتراب

10 فروردین 97 - مشهد